Časté otázky
0.00 €
Bez DPH
V e-shope zľava 5% + darček

analyzátory vlhkosti

určené pre laboratória

analyzátory vlhkosti Radwag MA.R

analyzátory vlhkosti Radwag MA.R

ŠTANDARDNÝ ANALYZÁTOR VLHKOSTI S JEDNODUCHOU OBSLUHOU A PRIAZNIVOU CENOU. VYHRIEVANIE PRIESTORU URČENÉHO PRE VZORKU POMOCOU ŽIARIČA ZABEZPEČUJE RÝCHLY PROCES SUŠENIA A RÝCHLE UKONČENIE MERANIA. TEPLOTA V PRACOVNOM PRIESTORE SA SNÍMA POMOCOU PRESNÉHO ODPOROVÉHO SNÍMAČA. VEĽKÝ ĽAHKOČITATEĽNÝ PODSVIETENY LCD DISPLEJ S TEXTOVÝM RIADKOM A MNOŽSTVOM PIKTOGRAMOV, SLÚŽI NA INDIKÁCIU NASTAVENÝCH PARAMETROV AKO I NAMERANÝCH HODNÔT. ANALYZÁTOR JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ K PERIFÉRNYM ZARIADENIAM AKO POČÍTAČU, TLAČIARNI, SKENERU, CEZ ZABUDOVANÝ 2xRS 232C, USB A, USB B.I.

 • LCD špeciálny podsvietený displej s text. riadkom
 • pamäť na 100 používateľských procedúr
 • procedúry GLP, identifikácia vzorky
 • štandartné tlačové výstupy cez RS 232
 • databázy údajov, užívateľov a tar 100,
 • databázy tovarov a vážení 1000
 • pamäť programov 100 
 • pamäť nameraných výsledkov 1000 záznamov
 • pamäť nameraných výsledkov 5000
 • výsledok obsahuje dátum, čas, materiál, sušiaci
 • program, hmotnosť, výsledok, čas trvania sušenia...
 • možnosť ukladania meranií a databáz na USB klúč
 • jazyk anglický, nemecký, španielský, český...
 • Profily sušenia
 • štandardné – rýchly nábeh na zvolenú teplotu
 • pozvoľné – pomalý nábeh na zvolenú teplotu
 • krokové – nastavenie sušenia v 3 krokoch (teplota/čas)
 • rýchle – na začiatku vyššia teplota, dosušenie nižši
 • Ukončenie procesu sušenia
 • automatické po dosiahnutí zmeny hmotnosti - 5 volieb
 • manuálne zatlačením tlačidla STOP
 • po dosiahnutí vybraného/nastaveného času
 • Zobrazenie údajov počas sušenia
 • piktogram  režimu ukončenia, profilu a tlače
 • čas trvania sušenia, aktuálna teplota, piktogram stavu
 • obsah vlhkostiv/sušiny/atro  [%] alebo hmotnosť [g]
 • na spodnom riadku sušiaci program/ používateľ/stav
Max: do -

Cena bez DPH

1145
0
Zatial žiadna recenzia
analyzátory vlhkosti Radwag MA X2.A

analyzátory vlhkosti Radwag MA X2.A

ANALYZÁTOR VLHKOSTI S DOTYKOVOU FAREBNOU OBRAZOVKOU A AUTOMATIVKÝ OTVÁRANÍM PRACOVNEJ KOMORY. SKUTOČNE JEDNODUCHÁ INTUITÍVNA OBSLUHA POMOCOU VOĽNE KONFIGUROVATEĽNEJ 5" FAREBNEJ DOTYKOVEJ OBRAZOVKY A ZÁKLADNÝCH TLAČIDIEL . VYHRIEVANIE PRIESTORU URČENÉHO PRE VZORKU POMOCOU IR ALEBO HALOGENÓVÉHO ŽIARIČA ZABEZPEČUJE RÝCHLY PROCES SUŠENIA A RÝCHLE UKONČENIE MERANIA. TEPLOTA V PRACOVNOM PRIESTORE SA SNÍMA POMOCOU PRESNÉHO ODPOROVÉHO SNÍMAČA. ANALYZÁTOR JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ DO SIETE A K PERIFÉRNYM ZARIADENIAM AKO POČÍTAČU, TLAČIARNI, SKENERU, CEZ RS 232C, USB A, USB B, ETHERNET, WIFI. USB KLÚČ. PRENOS DATABÁZ JE MEDZI ANALYZÁTORMI ALEBO PRENOS DATABÁZ A NAMERANÝCH VÝSLEDKOV DO POČÍTAČA JE MOŽNÝ AJ CEZ USB KLÚČ

 • automatické otváranie/zatváranie sušiacej komory
 • 5" farebná dotyková obrazovka, konfigurovateľná
 • pamäť nameraných výsledkov 5000
 • výsledok obsahuje dátum, čas, materiál, sušiaci program, hmotnosť, výsledok, čas trvania sušenia...
 • pamäť na 200 používateľských sušiacich programov
 • databáza surovín 5000 (možno priradiť suš. prog.)
 • databáza používateľov 100 v troch úrovniach 
 • databáza klientov  100,
 • štatistika, spracovanie údajov
 • procedúry GLP, identifikácia vzorky na obrazovke
 • štandartné tlačové výstupy
 • jednoduché konfigurovanie tlače
 • voľne konfigurovateľná obrazovka
 • dvojica bezdotykových programovateľných snímačov 
 • jazyk anglický, nemecký, španielský, český...

Profily sušenia

 • štandardné – rýchly nábeh na zvolenú teplotu
 • pozvoľné – pomalý nábeh na zvolenú teplotu
 • krokové – nastavenie sušenia v 3 krokoch (teplota/čas)
 • rýchle – na začiatku vyššia teplota, dosušenie nižši

Ukončenie procesu sušenia

 • automatické po dosiahnutí zmeny hmotnosti - 5 volieb
 • manuálne zatlačením tlačidla STOP
 • po dosiahnutí vybraného/nastaveného času

Zobrazenie údajov počas sušenia

 • materiál, sušiaci program, používateľ, čas, dátum
 • obsah vlhkostiv/sušiny/atro  [%] alebo hmotnosť [g]
 • profil sušenia- teplota, režim ukončenia, interval tlače
 • čas trvania sušenia, aktuálna teplota, piktogram stavu
 • tlačidlá setup, používateľ, programu, otvorenie / zatvor. komory, nastavenia ......., štart a databázy   
Max: do -

Cena bez DPH

1687
0
Zatial žiadna recenzia
váhosušička AGS

váhosušička AGS

 • halogénové alebo infra žiarivky
 • grafický displej
 • text menu

AGS séria analyzátory vlhkosti sú určené pre rýchle a presné stanovenie vlhkosti materiálu na základe úbytku hmotnosti pri sušení malého množstva vzorky (termogravimetrrická metóda). Pripojenie RS232C (v štandarde) umožňuje pripojiť tlačiareň alebo počítač pre tlač potvrdeniek, reportov alebo ďalšie spracovanie výsledkov váženia. Tlačené reporty spĺňajú požiadavky GLP protokolu. Žiarivky halogńové alebo infra.

Max: do 50g ... 200g

Cena bez DPH

1080
4
Priemer recenzií: 4 (4 recenzií)
váhosušička BTS

váhosušička BTS

 • halogénové žiarivky
 • grafický displej
 • text menu
 • RS232
BTS séria analyzátory vlhkosti sú určené pre rýchle a presné stanovenie vlhkosti materiálu na základe úbytku hmotnosti pri sušení malého množstva vzorky (termogravimetrrická metóda). Halogénové žiarivky zabezpečia efektívne sušenie vzorky. Funkčnosť BTS analyzátora je založená na snímači zaťaženia pužívanom aj v iných priemyselných aplikáciách. Čas, teplota a profil sušenia môže byť prispôsobený vlastnostiam skúšaného materiálu. Možnosť výstupu vo forme grafu. Pripojenie RS232C (v štandarde) umožňuje pripojiť tlačiareň alebo počítač pre tlač potvrdeniek, reportov alebo ďalšie spracovanie výsledkov váženia. Tlačené reporty spĺňajú požiadavky GLP protokolu. 
Max: do 110g

Cena bez DPH

740
4.5
Priemer recenzií: 4.5 (6 recenzií)
váhosušička ATS

váhosušička ATS

 • halogénové žiarivky
 • grafický displej
 • text menu
 • USB, PS2, RS232

ATS séria analyzátory vlhkosti sú určené pre rýchle a presné stanovenie vlhkosti materiálu na základe úbytku hmotnosti pri sušení malého množstva vzorky (termogravimetrrická metóda). Halogénové žiarivky zabezpečia efektívne sušenie vzorky. Funkčnosť ATS analyzátora je založená na mechanizme laboratórnych váh. Čas, teplota a profil sušenia môže byť prispôsobený vlastnostiam skúšaného materiálu. Možnosť výstupu vo forme grafu. Pripojenie RS232C (v štandarde) umožňuje pripojiť tlačiareň alebo počítač pre tlač potvrdeniek, reportov alebo ďalšie spracovanie výsledkov váženia. Tlačené reporty spĺňajú požiadavky GLP protokolu. Možnosť pripojenia PC klávesnice

Max: do 60g ... 210g

Cena bez DPH

890
4
Priemer recenzií: 4 (4 recenzií)